Auskultationskurser

 

Auskultationskurs på klinik ett4 - en förmiddag, apikalkirurgi

Auskultationskurs som ger praktisk handledning i retrograd endodonti. Dagen inleds med en kort teoretisk genomgång för att sedan följas av tre patientbehandlingar, mellanliggande diskussioner och avslutande uppföljning.
Möjlighet för kursdeltagare att få egen patient behandlad erbjuds efter överenskommelse.
Deltagarantalet är maximerat till tyra tandläkare

Auskultationskurs på klinik ett4 - en förmiddag, endodonti

Magnus Örn har utarbetat sitt eget system för att få rotkanalerna att bli väl preparerade och enklare att rotfylla. Dagen inleds med en kort teoretisk genomgång för att sedan följas av tre patientbehandlingar, mellanliggande diskussioner och avslutande uppföljning.
Möjlighet för kursdeltagare att få egen patient behandlad erbjuds efter överenskommelse.
Deltagarantalet är maximerat till fyra tandläkare

Auskultationskurs - lär dig apikalkirurgi

Mål för kursen är att du som allmäntandläkare ska kunna utföra apikalkirurgiska ingrepp. Vi tillbringar förmiddagen med teori och går noga igenom hur ingreppen utförs kliniskt. Ingreppens utförande kommer att demonstreras med powerpointpresentation, med patientfall som är utförda på kliniken. Vi går igenom rotspetsteknik för samtliga tänder i bettet. Efter lunch, liveopfall som kan ses i behandlingsrummet eller från konferensrummet.
Deltagarantalet är maximerat till sex tandläkare

Kursplan
Teori, endodonti, apikalkirurgi
Indikationer och kontraindikationer
Undersökning
Apikalkirurgi eller revision av rotfyllningen
Materialval
Patientselektion
Utrustning
Efterkontroller
Komplikationer
Prognos

 

Ortograd och retrograd endodonti: diagnostik, spolning, rensning, rotfyllning och kirurgi

Vi hjälper dig att välja rätt produkt för just din klinik och för ditt behov.

Betalsätt

Faktura enligt avtal
Fraktkostnad enl avtal

© EndoMark Dental AB     info@endomark.se    +46 (0)171 230 30  mån -tors 8.30 -16.00,  fred 8.30 -14.00   Verkmästaregatan 1, 745 85 Enköping

Sitemap