Allmänt om diagnostik

Foramenlokalisatorer har funnits på marknaden under lång tid och har genomgått ständiga förbättringar. Dagens foramenlokalisatorer fungerar oberoende av kanalinnehåll, kanalen behöver alltså inte vara torr. Tidigare ansågs att foramenlokalisatorer enbart fungerade som komplement till en indikatorröntgen, men idag finns det undersökningar som visar att dessa registrerar korrekta rensdjup bättre än röntgen gör.

 

Funktion

Funktionen består i att två växelströmmar med olika frekvenser sänds ut i filen, passerar vävnaden och slutligen når fram till läppelektroden via foramen apikale. Det elektriska motståndet genom vävnaden är beroende på växelströmsfrekvensen. Själva visaren registrerar kvoten mellan motstånden mätt på de olika växelströmsfrekvenserna. Att detta inte mäts i absoluta tal, utan i relation till motståndet i en annan växelströmskrets gör att apparaten arbetar korrekt utan inflytande av kanalinnehållet som ju är detsamma för alla växelströmmarna.


Fördelar


• Större noggrannhet vid bestämmande av rensdjup
• Patienten röntgenexponeras inte
• Mindre påverkan på miljön eftersom behovet av röntgenvätskor och film försvinner
• Förbättrad aseptik och minskad risk för salivläckage då kofferdamen sitter på plats under hela behandlingen
• Möjligt att registrera rensdjup med tunna filar ända ner till 06 som inte skulle synas på en röntgenbild
• Visar mer exakt belägenheten av ev. perforationer
• Skiljer genomgående frakturer från infraktioner
• Visar stiftperforationer
• Snabbare klinik


Nackdel

En indikatorbild kan avslöja ytterligare fakta om rotkanalsanatomin, förekomst av fler kanaler etc.
 

 

Ortograd och retrograd endodonti: diagnostik, spolning, rensning, rotfyllning och kirurgi

Vi hjälper dig att välja rätt produkt för just din klinik och för ditt behov.

Betalsätt

Faktura enligt avtal
Fraktkostnad enl avtal

© EndoMark Dental AB     info@endomark.se    +46 (0)171 230 30  mån -tors 8.30 -16.00,  fred 8.30 -14.00   Verkmästaregatan 1, 745 85 Enköping

Sitemap