Rensning

Målsättningen med endodontisk behandling är att avlägsna mikroorganismer i rotkanalen. Konsekvent framgång med behandlingen kräver en god teknik och bra hjälpmedel. Det är viktigt att komma ner till rensdjupet med en handfil storlek 15 innan man börjar rensa med efterföljande maskinfilar, så att dessa har ett lumen att följa. Rensdjupet säkerställs med röntgen eller en foramenlokalisator. Vid rotkanalspreparation med maskinella filar är det lämpligt att först kona den koronala delen av kanalen. Det är också viktigt att räta upp kanalerna för att få en så rak insättningsriktning som möjligt för NiTi-filarna. Filen ska rotera när den förs ner i kanalen. Man går ner till en nivå där man känner att filen ”tar” och lägger på ett apikalt tryck som kan liknas vid det man lägger på en blyertspenna. Filen ska hela tiden vara i rörelse nedåt-uppåt. Man tar ur filen, gör rent den i skumplastblocket och kontrollerar tecken på distorsion. Vid kraftigt böjda rotkanaler kan man behöva räta ut kanalerna med hjälp av en handfil. En fil som roterar i en böjd rotkanal utsätts för krafter av två slag: dels flexion-tension, dels torsion. Upprepad flexion-tension leder till en successiv utmattning av materialet. För att inte materialutmattningen ska leda till fraktur måste man ha kontroll över hur många gånger filarna har använts. Genom att klippa det från början runda silikonstoppet varje gång filen använts blir silikonstoppet till slut fyrkantigt. Då är det dags att slänga den filen. Vid kraftigt böjda rotkanaler kan man överväga att klippa filstoppet två gånger alternativt kassera filen helt. Materialutmattningen gör också filen slöare och då ökar risken att man använder för stor kraft för att forcera ner filen i rotkanalen. Varje filstorlek har ett visst gränsvärde beträffande torsion som, om detta överskrids, leder till fraktur. Generellt gäller att tunna filar tål mindre torsion men mer flexion-tension jämfört med kraftigare filar. För att minska risken för torsionsfrakturer kan man använda vinkelstycken med s k ”torque control”. De börjar slira, när man trycker så hårt att man riskerar att dra av filen, utan att filen riskerar att fastna.
Det finns även filsystem som arbetar med ett reciprokt rörelsemönster, dvs med växlande rotationsrikning. Filen arbetar omväxlande i skärande och reverserande riktning och arbetar sig successivt ner mot apex genom att den skärande vinkeln är högre än den reverserande. Dessa filar används tillsammans med tillhörande motor och är avsedda för engångsbruk

Handfilar

Även om rotkanalerna rensas maskinellt behöver filstället kompletteras med handfilar.

Handfilar i rostfritt används framför allt till att:

• Fastställa rensdjupet med röntgen eller foramenlokalisator.

• Vidga kanalerna upp till storlek 15 på extremt tunna kanaler för att etablera en ”glidbana för maskinfilarna.

• Sondera kanalväggarna på jakt efter oregelbundenheter, områden som förblivit orensade och entréer till kanaler som delar sig.

• Sondera det apikala stoppet inför rotfyllningen.

• Räta kraftigt böjda kanaler

Totalt 1078 produkter Sida 1 av 36 Nästa >
  Artikelnummer Artikelbenämning  
10001 Filställ
10004 Workstation K3
10005 Filställ
10006 EndoRing kit
10007 EndoRing skumplastkudde refill, 48 st
10010 Workstation K3 skumplastkudde refill, 48 st
10020 Gelbehållare till EndoRing, 24 st
10025 Filställ
10026 Filställ
10100 Pathfinder rostfritt stål 21 mm
10101 Pathfinder rostfritt stål 25 mm
10102 Pathfinder kolstål K1 CS, 19 mm
10103 Pathfinder kolstål K1 CS, 21 mm
10104 Pathfinder kolstål K1 CS, 25 mm
10105 Pathfinder kolstål K2 CS, 19 mm
10106 Pathfinder kolstål K2 CS, 21 mm
10107 Pathfinder kolstål K2 CS, 25 mm
12101 25/.06 17 mm
12102 15/.02 21 mm
12103 20/.02 21 mm
12104 25/.02 21 mm
12105 25/.03 21 mm
12106 25/.04 21 mm
12107 25/.05 21 mm
12108 25/.06 21 mm
12109 40/.02 21 mm
12110 45/.02 21 mm
12130 25/.08 17 mm
12131 25/.08 21 mm
12132 25/.08 25 mm
Totalt 1078 produkter Sida 1 av 36 Nästa >
 

Ortograd och retrograd endodonti: diagnostik, spolning, rensning, rotfyllning och kirurgi

Vi hjälper dig att välja rätt produkt för just din klinik och för ditt behov.

Betalsätt

Faktura enligt avtal
Fraktkostnad enl avtal

© EndoMark Dental AB     info@endomark.se    +46 (0)171 230 30  mån -tors 8.30 -16.00,  fred 8.30 -14.00   Verkmästaregatan 1, 745 85 Enköping

Sitemap