Allmänt om rotfyllning

Förutsättningen för en god rotfyllning är att rotkanalen är korrekt instrumenterad med en apikal hylla att kondensera mot.
Rotfyllning kan ske på olika sätt och det finns allt fler material och metoder att välja mellan.

Rotfyllningstekniker

Singlecone-teknik
Sectional teknik
Varm teknik
Bondad teknik

Guttaperka

Det vanligaste tillvägagångsättet för rotfyllningar i Sverige är med guttaperkapoints och sealer med singlecone-teknik, dvs med ett centralpoints.
Den metod som vinner allt mer terräng är varm tredimensionell rotfyllningsteknik i två steg. Först fyller man den apikala delen av rotkanalen, sk downpack, där man värmer och samtidigt kondenserar ett utprovat points, som då fyller ut rotkanalens alla oregelbundenheter och ev sidokanaler och apexdeltan. Resten av kanalen fylls med "pistol" fylld av uppvärmt rotfyllningsmaterial, sk backfill.

Varm teknik

För den varma tekniken finns flera alternativ att välja mellan. 
SuperEndo Alpha och Beta från B&L är sladdlösa system, Alpha för downpack och Beta för backfill.
Elements Obturation Unit från SybronEndo/Kerr har alla funktioner samlade i samma apparat.
System B har funnits länge på marknaden och används för den apikala fyllningen.
Obtura III Max från Obtura Spartan används för backfill.
Motsvarande system från SybronEndo/Kerr är Elements Free.

 

 

Ortograd och retrograd endodonti: diagnostik, spolning, rensning, rotfyllning och kirurgi

Vi hjälper dig att välja rätt produkt för just din klinik och för ditt behov.

Betalsätt

Faktura enligt avtal
Fraktkostnad enl avtal

© EndoMark Dental AB     info@endomark.se    +46 (0)171 230 30  mån -tors 8.30 -16.00,  fred 8.30 -14.00   Verkmästaregatan 1, 745 85 Enköping

Sitemap