Allmänt om spolning

Oavsett filsystem och allt bättre renstekniker lämnar vi minst 35 % av rotkanalsytan mekaniskt opåverkad.
Därför är det viktigt att lägga tid på ytterligare spolning när rotkanalspreparationen är avslutad.
De två vanligaste vätskorna för spolning är Natriumhypoklorit och EDTA-lösning. Vätskorna har olika funktioner.

NaOCl

är genom sitt höga pH som är 12 vävnadslösande och har en god antibakteriell effekt. Den används under rensningen.

EDTA

är en syra med dentinlösande egenskaper som avlägsnar smearlayer.
SmearClear är en 17 % EDTA-lösning med tillsatser av tensider för att minska ytspänningen på vätskan.

För att få ytterligare antibakteriell effekt kan man avsluta spolmomentet med klorhexidindigluconat.

Klorhexidin

är dentinbindande, effektivt när det gäller att avdöda enterokocker och ökar bindningsstyrkan vid bondade rotfyllningar.

Klinik

Spolvätskor inaktiveras snabbt varför det är viktigt att tillföra ny spolvätska kontinuerligt. Observera att spolvätskorna ska administreras i separata spolsprutor.

Natriumhypoklorit får aldrig komma i kontakt med klorhexidin. Spola ordentligt med koksalt mellan dessa vätskor.

 


 

 

Ortograd och retrograd endodonti: diagnostik, spolning, rensning, rotfyllning och kirurgi

Vi hjälper dig att välja rätt produkt för just din klinik och för ditt behov.

Betalsätt

Faktura enligt avtal
Fraktkostnad enl avtal

© EndoMark Dental AB     info@endomark.se    +46 (0)171 230 30  mån -tors 8.30 -16.00,  fred 8.30 -14.00   Verkmästaregatan 1, 745 85 Enköping

Sitemap